voorstelling

Transport Demets is een familiebedrijf dat in 1966 werd opgericht door Joseph Demets en echtgenote Paula Sioen. Doorheen de jaren groeide het gestadig en reeds vanaf het einde van de jaren 80 beschikt het bedrijf over een 20-tal trekkers en kipopleggers.

Na het overlijden van Paula Sioen in 2002 en van Eric Demets begin 2007, heeft ook Annie Demets begin 2010 haar beroepsactiviteiten stopgezet. Het bedrijf wordt momenteel geleid door Tamara Demets, die instaat voor boekhouding en administratie en Geert Gaby, die zowel aan– en verkoop, planning als werfopvolging voor zijn rekening neemt.

De klanten situeren zich voornamelijk in de bouw en keramische nijverheid, waarbij vooral zand en leemgrond vervoerd wordt o.a. uit eigen ontginningen. Een goed onderhouden wagenpark, een goede groep competent personeel en een prima service naar de klanten toe zijn onze grootste troef !

Sinds een 10-tal jaar werkt het bedrijf met diverse vaste onderaannemers om deze service naar hun klanten toe te kunnen garanderen.

Historiek wagenpark

Het wagenpark omvat 20 trekkers, Scania in combinatie met kipopleggers MOL en STAS.

Reeds van bij de opstart van het bedrijf werd geopteerd voor Scania, alhoewel in de jaren 70 ook voor een volvo werd gekozen.. Doorheen de jaren werden, op een uitzondering na, uitsluitend torpedomodellen aangekocht nl Serie 75,76,110,111,112,113, 140,141,142, 143, 144, 164 en T470. Aangezien de produktie van de torpedomodellen in 2006 werd stopgezet, zag het bedrijf zich verplicht over te gaan tot aankoop van de R480.

De kipopleggers Mol evolueerden van de gewone vierkante kipper over de Mol Rocs en Mol Elips naar de Mol Quadrat. Verder heeft het bedrijf nog 5 bestelwagens Mercedes in gebruik.

klik om te vergroten klik om te vergroten
klik om te vergroten klik om te vergroten
meer foto's

klik om te vergroten klik om te vergroten
klik om te vergroten klik om te vergroten
klik om te vergroten
meer foto's